"DEEP Clearing - Forløs dit Sinds Power" af Rolf Dane - Introduktion - præsenteret af Ability One Group, Danmark.

Forord af Dr. Keith Scott-Mumby, PhD

Kapitel 22:  Lykke og DEEP

English

 

DEL:

 

Facebook

Twitter

Google+

Tumblr

LinkedIn

Reddit

StumbleUpon

VK

Digg

 

E-Mail

Print

 

Denne bog er delt i tre dele:

 

Del 1 dækker baggrunden for DEEP Clearing. Vi har generelt kaldt dette for Clearing teknologi. Clearing teknologien har mange kilder. Del 1 afspejler vores egen forståelse, som den har udviklet sig gennem årene. Del 1 giver således det filosofiske grundlag vi har arbejdet ud fra i årevis – altså også fra før DEEP Clearing. Principper som livs-cyklussen; hensigt og opmærksomhed; kommunikations vigtighed; forståelsens treklang; menneskets dele; og livet og at leve livet på basis af spilteorier - er alle grundlæggende begreber vi har fundet værdifulde i vores arbejde og de er også del af DEEP Clearing.

 

Del 2 dækker vores egen forskning og resultater og de principper, der er nye indenfor coaching, terapi og selvudvikling. Læseren vil finde en ny forståelse af emotionel ladning, og synspunkters vigtighed ved afklaring af problemer og cases. Kapitlet om DEEP Pakken er en meget vigtig del af denne bog og DEEP Clearing-metoden.

 

DEEP står for Decisions (Domme, dogmer, dekreter), Emotions (Emotioner), Efforts/Energies (Energier, Eksekvering), Polarities/Points of View (Polariteter/Personlige Perspektiver). Det er disse elementer vi arbejder med og anvender til at løse klienters problemer og case.

 

Decisions; Emotioner, følelser og kropsfornemmelser; Efforts, inklusive handling, bevægelse, impulser, vaner og rutiner: er de tre lag som hvert eneste case-problem består af. Disse tre lag svarer til den urgamle model af mennesket som bestående af hoved, hjerte og krop; af de mentale, emotionelle og fysiske sider af vores liv og adfærd. Hvert lag skal undersøges og behandles separat indenfor hvert case-problem og område for at sikre fuld opløsning  på en effektiv og hurtigtvirkende måde.

 

Imidlertid består ethvert genstridigt problem af en pol og en mod-pol. Der skal en plus- og en minuspol til, for at skabe den mentale elektricitet, som normalt kaldes ladning eller charge. Der skal forskellige modstridende synspunkter til, for at generere genstridige emotionelle ladninger. Hvordan dette fungerer i sindet og i genstridige problemer, er dækket i Del 2.

 

Del 3 giver nøje instruktioner i, hvordan disse principper anvendes i praksis. Vi dækker fire hovedhandlinger. Hvordan næsten ethvert emne kan opklares med DEEP Subject Clearing (DEEP Emnecleaing). Alt fra ”angst for edderkopper”, og ”besvær med ungerne”, til ”stress” og ”det anspændte arbejdsklima på jobbet” kan håndteres med succes. Der er udførlige instruktioner i, hvordan traumatiske og stressede hændelser håndteres med DEEP Incident Clearing (DEEP Hændelsesclearing). Der er nøjagtige instruktioner i DEEP Body Clearing (DEEP Kropsclearing), en teknik der forbedrer klientens fysiske velbefindende ved at frigøre livskraft og få den til at flyde friere til gavn for klientens generelle sundhed. Med DEEP Viewpoint Clearing præsenterer vi en teknik, der på elegant måde gør klienten i stand til at se gamle konflikter i et nyt perspektiv. Princippet er, at når man kan se en konflikt fra tilstrækkeligt mange synspunkter, opløses den og klienten kan hæve sig over den og drage livserfaring fra oplevelsen. Denne gennemgang af DEEP Viewpoint Clearing findes kun i den danske udgave af bogen.

 

I bogen kaldes den der modtager service for ”Klienten”. Den der leverer service er ”Coachen.” Alle nye beskrivelser, som findes i bogen, er defineret i den omfattende ordliste i tillægget. Vi håber du vil synes at informationerne i denne bog har praktisk værdi. Det er en komplet guide i, hvorledes DEEP Clearing bruges i praksis med klienter og cases. På trods af det tekniske og teoretiske indhold, er bogen skrevet i en letforståelig stil og med mange illustrationer, som forhåbentlig skulle gøre læsningen spændende og underholdende.

 

Rolf Dane

 

 

DEEP Information  --  DEEP Bog  --  DEEP Video'er  --  Vidnesbyrd om DEEP  --  DEEP Services  --  DEEP Workshops  --  DEEP Uddannelse

DEEP Kursus Materialer (Engelsk)

  Hjem  --  Om os  --  Kontakt os  --  Spørg om Services  --  Spørg om Workshops  --  Spørg om Uddannelse og Kurser

 

 

Hit Counter

 

Last Edited: 04.06.2017