"DEEP Clearing - Forløs dit Sinds Power" af Rolf Dane - Kapitel 22:  Lykke og DEEP - præsenteret af Ability One Group, Danmark.

Introduktion

Fra Bogens Omslag

English

 

DEL:

 

Facebook

Twitter

Google+

Tumblr

LinkedIn

Reddit

StumbleUpon

VK

Digg

 

E-Mail

Print

 

 

 

 

 

 

”Lykke er når det du tænker, det du siger, og det du gør, er i harmoni.”


Mahatma Gandhi

 

 

 

 

 

 

Lykke synes at være det vi alle ønsker i livet. Som Aristoteles sagde for over 2300 år siden: ”Lykke er meningen og formålet med livet, hele sigtet og målet for den menneskelige eksistens.”


Vi vil ikke gå ind i en lang filosofisk diskussion om hvad lykke er. En af grundene er, at der synes at være mange veje til lykke. Det er lige før vi kan sige, at der er lige så mange veje, som der er mennesker – ford det er helt tydeligt, at mange mennesker lever ulykkelige liv og tilsyneladende ikke kender deres vej ud af det.

 

 

Harmoni i Tanke, Følelse og Handling
 

I DEEP siger vi: der skal være harmoni mellem det vi tænker, det vi føler i vore hjerter og det vi gør. Når vores hoved og hjerte styrer vore handlinger, så er vi på den rette kurs, der leder til helbredelse og helhed i hjerte og sind. Vi kan nå ud til andre mennesker på en ærlig måde, skabe varige relationer og alliancer; bygge varige kærlighedsforhold og familier – endog bygge solide firmaer med sunde forretningsforbindelser. Alle mulige varige succeser for os selv, for vores familie og for samfundet generelt.

 

 

Lykke versus Elendighed
 

I Meriam-Websters ordbog defineres lykke således: En tilstand med velbehag, fornøjelse og munterhed baseret på ens livssituation og omstændigheder.
 

Lykke er tydeligvis bundet til glæde og andre gode følelser og affinitet på høje niveauer, og vi kan tilføje, at der skal være et fravær af det modsatte: Lidelse, smerte og elendighed.
 

Med DEEP arbejder vi direkte på at udrydde lidelse, smerte og elendighed. Vi arbejder direkte på at hjælpe klienten til at opnå helhed og integritet i sit sind og hjerte.
 

 

AT BANE VEJEN
 

Lad os kigge lidt nærmere på det. Vi begynder i den negative ende af spektret, hvor der er lidelse, smerte og elendighed. Vi finder sindstilstande med lidelse og elendighed i den negative ende af affinitets-skalaen. Der findes frygt, sorg, apati og mere komplekse sindstilstande, som depression og neurose. Ved at bruge DEEP teknikker på disse sindstilstande, kan vi hjælpe personen med de første skridt mod et lykkeligere liv. Smerter, som ikke har direkte fysiske eller medicinske årsager, er rutinemæssigt også blevet lindret ved brug af DEEP teknikker.


Megen elendighed og lidelse i livet kommer fra konflikter. I DEEP har vi et unikt sæt af teknikker som kan transformere konflikter og fjendtligheder til forståelse på et højere niveau og videre til afslutning og tilgivelse, endog til et punkt af fornyet samarbejde og venskab mellem tidligere fjender. Når det handler om at finde balancen mellem ens hoved og hjerte, mellem rationel tænkning og emotion og intuition, så snakker vi om selve kernen i hvad DEEP handler om. Vi aflader alle ubalancer mellem tanker, emotioner og følelser. Somme tider ser vi hvordan irrationelle ideer og tanker dominerer situationen. Det kunne være fordomme eller selvbegrænsende ideer. Andre gange finder vi stærke negative emotioner i forbindelse med et problem, som gør det umuligt bare at se på det. Der er kun stærk reaktion.
 

I DEEP genetablerer vi en sindstilstand, hvor tanker, fornemmelser og følelser kan arbejde sammen for at opnå handlekraft og finde løsninger i et givet område. Husk at lykke grundlæggende set er nydelse og emotion. Men der skal arbejdes for at opnå den og den skal forsvares. For at få den til at vare ved, skal personen bruge sund fornuft og rationalitet for at undgå faldgruberne. Personen har brug for forudseenhed og perspektiv for at kunne navigere sikkert i livet. Som Thomas Merton siger det: ”Lykke er ikke et spørgsmål om intensitet, men om balance, orden, rytme og harmoni.” Citatet understreger at det er vigtigt med samarbejde mellem rationel tænkning og følelser.
 

 

DEEP og Lykke
 

Vi kan ikke garantere at klienter vil ”Leve lykkeligt til deres dages ende” efter DEEP. Livet er en rejse, og for at komme sikkert frem, skal man fortage et utal af beslutninger undervejs. Vi kan hjælpe dig med at fjerne nogle skræmmende og ubehagelige senarier, som har generet dig i årevis. Og vi kan fjerne nogle sten i din sko. Men livet er fuld af valg og vejkryds. Når der skal foretages sådanne valg, har du brug for at kunne stole på dine følelser, din intuition, din rationelle tænkning og din evne til at handle og samarbejde, således at du kan tage dine egne beslutninger og få dem ført ud i livet. Men vi tager dig et stor skridt i den rigtige retning mod et bedre og lykkeligere liv, når du starter på DEEP.


 

DEEP Information  --  DEEP Bog  --  DEEP Video'er  --  Vidnesbyrd om DEEP  --  DEEP Services  --  DEEP Workshops  --  DEEP Uddannelse

DEEP Kursus Materialer (Engelsk)

  Hjem  --  Om os  --  Kontakt os  --  Spørg om Services  --  Spørg om Workshops  --  Spørg om Uddannelse og Kurser

 

 

Hit Counter

 

Last Edited: 04.06.2017