DEEP Clearing: Definitioner og begreber

 

DEEP Uddannelse

DEEP Bog

English

 

DEL:

 

Facebook

Twitter

Google+

Tumblr

LinkedIn

Reddit

StumbleUpon

VK

Digg

 

E-Mail

Print

 

 

 

Hvad er DEEP?

 

DEEP Clearing er en ny selvudviklings-metode, der leveres i coaching sessions af uddannede life coaches. Metoden bygger på klassiske principper, der er blevet bekræftet af nyere hjerne-forskning.

Vores subjektive oplevelse, vores velbefindende og ageren i livet er baseret på hoved, hjerte og krop; på vores tanker, følelser, handlinger, vaner og kropssignaler. Læg dertil vores relationer. Til grund for metodens styrke ligger principper kendt fra Tankefelts Terapi, Mindfulness og NLP. Vi bruger ligeledes elementer fra Traumatic Incident Reduction, Abililty Enhancement og Georg Gurdjieff's filosofi.

DEEP Clearing er alligevel unik. På en enkel måde gør den os i stand til at kontakte de oprindelige erindringer og 'optagelser', der er lagret i vores sind, hjerte, krop og hjerne. Vi kan kigge på dem her og nu og opløse irrationelle, tyngende og begrænsende tanker, følelser, impulser og vaner. I session fjerner du de hindringer, der hæmmer din fulde livskvalitet.

 

"Din livskvalitet og lykke afhænger af, at der er balance og glæde i dit liv. Der skal være harmoni mellem hvad du tænker, hvad du føler, og hvad du gør. Dit samspil med andre skal være et spændende spil. Og du skal være i kontakt med omverdenen i almindelighed."

Det er, hvad vi kalder DEEP Livskvalitet!


 

Navnet D.E.E.P. er en forkortelse, der står for:
 

D. = Domme, Dogmer (tanker, beslutninger, overbevisninger)
E. = Emotioner (følelser, fornemmelser)
E. = Energi, Eksekvering (handlinger, fysisk ageren, kropssprog)
P. = Physiologi, Polariteter (Fysiologi, som det er brugt her, handler om
kroppens tilstand, kropsfornemmelser, nerveimpulser, instinkter, mv.
 

Polariteter handler om konflikter og modsætningsforhold, som kan opløses.
Alle disse fænomener danner indgang til DEEP. Vi tager de manifestationer op,
som generer dig her og nu, sporer dem tilbage til den
underbevidste kilde og integrerer dem eller opløser dem.

DEEP omdanner traume og stress til Livserfaring!

 


Fra DEEP Bogens Bagside

DEEP Clearing, Forløs dit Sinds Power, introducerer en banebrydende ny metode i selvudvikling og terapi. Metoden bygger imidlertid på den ældgamle model, der beskriver mennesket som bestående af hoved, hjerte og krop. Vi har alle en mental, en emotionel og en fysisk side. De tre lag udgør og former vores mentale og fysiske liv.


I ethvert problem eller personlig udfordring, der behandles i DEEP, bliver de tre lag kontaktet og oplevet af klienten på første hånd. En vigtig del af denne metode er, at få kontakt med de oprindelige, som oftest ubevidst lagrede, optagelser af tanker, følelser, kropsfornemmelser, handlinger og vaner. Når disse lagrede optagelser inspiceres og opløses, kan klienten ubesværet ændre indstilling og opfattelse af problem-området, og derigennem opnå nyt livsmod og energi.
 

Dette korte sammendrag af teorien udtrykkes i selve navnet DEEP. DEEP står for Decision (Domme), Emotion (Emotioner), Effort (Energi og Eksekvering), Points of View (Polariteter og Personlige Perspektiver). Det er de elementer, det er nødvendigt at kontakte, for at kunne løse klientens udfordringer og case problemer. Hvorfor også ”P-et”, der står for Polariteter og Personlige Perspektiver (Points of View)?
 

Personlige Perspektiver og Polariteter (konflikter) er blevet integreret på en overraskende og banebrydende måde i det praktiske arbejde med klienter. Et af de grundlæggende principper i DEEP er, at emotionel ladning opbygges og bliver genstridig, når der er en konflikt mellem to divergerende synspunkter. At en ophidset diskussion kan afstedkomme emotionel ladning er selvfølgelig et velkendt faktum. At sådan en diskussion kan opleves fra eget så vel som fra opponentens synspunkt, er nyt. Klienten vil i en DEEP session, ved hjælp af DEEP teknikkerne, blive sat i stand til at se konflikten fra begge synspunkter i overraskende detaljer. Klienten er i stand til at se de tre lag på begge sider og opløse de oprindelige, nu lagrede, optagelser.
 

Dette kan lyde som højtflyvende og håbefulde teorier. Bogen er imidlertid en trin-for-trin håndbog, der gør det muligt at efterprøve disse teorier. Del tre af bogen indeholder de nøjagtige procedurer og alle instruktioner, der er nødvendige for at udføre en DEEP Clearing session.
 

DEEP Clearing, Forløs dit Sinds Power - er skrevet i et letforståeligt sprog og bogen har et væld af illustrationer, som hjælper læseren til hurtigt at forstå de mange banebrydende idéer.

 

 

 

DEEP Information  --  DEEP Bog  --  DEEP Video'er  --  Vidnesbyrd om DEEP  --  DEEP Services  --  DEEP Workshops  --  DEEP Uddannelse

DEEP Kursus Materialer (Engelsk)

  Hjem  --  Om os  --  Kontakt os  --  Spørg om Services  --  Spørg om Workshops  --  Spørg om Uddannelse og Kurser

 

Hit Counter

 

Last Edited: 04.06.2017