"DEEP Clearing - Forløs dit Sinds Power" af Rolf Dane - Forord af Dr. Keith Scott-Mumby, PhD - præsenteret af Ability One Group, Danmark.

Fra Bogens Omslag

Introduktion

English

 

DEL:

 

Facebook

Twitter

Google+

Tumblr

LinkedIn

Reddit

StumbleUpon

VK

Digg

 

E-Mail

Print

 

Som den allerførste studerende på denne planet til at lære mekanikkerne i en brillant ny videnskab, der handler om sindet, føler jeg mig stærkt privilegeret, når jeg bliver bedt om at skrive et forord til denne bogen, der er skrevet af chefudvikleren som har skabt og implementeret de nye teknikker.

 

Engang imellem dukker der noget op som virkeligt er revolutionerende; som er anderledes end alt, der gik forud og i ethvert henseende er en ”ny” tilgang til sagerne. Det er trist, at der kun har været få af den slags udviklinger indenfor sindets område. Det mest afgørende gennembrud gennem tiderne var erkendelsen af det underbevidste sinds styrke, som navngaves sådan, af den franske psykiater Pierre Janet, hvilket Freud på unfair vis blev krediteret for.

 

Vist har Freud en velfortjent plads i historien. Hans skelsættende arbejde fra 1895 Studie af Hysteri, skrevet sammen med Josef Breur, viste at det underbevidste sind havde stor styrke og var i stand til at påvirke tanker, følelser og adfærd og samtidigt være udenfor patientens eller klientens synsfelt. Det var i sandhed under-bevidst. Freud og Breuer udviklede sammen Dr. Janets oprindelige indsigt til en helt ny speciale, som ledte til grundlæggelsen af moderne psykiatri og klinisk psykologi.

 

I en periode blev det, der blev kendt som psykoanalyse, det centrale; og de tidens psykiatere opnåede bemærkelses-værdige transformationer og forbedringer, idet de brugte den simple teknik, som består i at få klienten til at snakke om hans eller hendes problemer. Jovist, metoden blev kendt som ”snakke terapi” med en lille smag af misbilligelse fra dem der betragtede det som trivielt.

 

I 1960erne nåede vi et punkt hvor så godt som alle medicinske lidelser, med undtagelse af feber og underernæring, blev set som resultat af dysfunktionalitet i sindet. Læger begyndte at tro, at alt havde ”psykosomatisk” oprindelse, et ord som handler om sind-krop forbindelsen. Lidt efter lidt ændrede brugen af dette ord sig til noget mere skummelt: nemlig at personen var svag og utilstrækkelig og forestillede sig symptomer, hvilket faktisk ikke var sandt.

 

Det kunne have været fortsat ad denne vej, hvis det ikke var for det aktuelle kemiske syn på sindstilstande: Idéen at enhver følelse – god eller dårlig – er et resultat af ubalance i neurotransmitter molekyler i hjernen. Selv i dag betragtes lykke som et resultat af at have tilstrækkelig mængde serotonin og dopamin. Denne kemiske funktion har resulteret i et skift, i hvad der lægges vægt på i studiet af sindets funktion. Væk fra personens livsforståelse, henimod den ide at alt er forårsaget af biokemisk dysfunktion. Dette er en steril (og farlig) model, der har ledt lægevidenskaben på vildspor i årtier. Det har resulteret i at masser af mennesker sluger ”lykkepiller”, i den forkerte tro, at deres ubehag og uønskede følelser er resultatet af en eller anden form for biokemisk mangel eller overskud. Det burde i denne forbindelse ikke være nødvendigt at pege på parallellen mellem denne kemiske drøm og det nutidige vandvid med drugs til at slappe af på.

 

Et eller andet sted er forståelsen af, at en person tænker hvad han tænker, føler hvad han føler og opfører sig som han gør, på grund af, at oplevelser i livet har ledt ham den vej, forsvundet i et virvar af farmaceutisk marketing og hype. Den sørgelige sandhed er, at denne biokemiske model ikke virker. Folk bliver ikke lykkeligere af at tage antidepressive midler. I stedet styrkes personens hjælpeløshed og den gøres mere uundgåelig. Nogle få rådgivere, som ikke havde en effektiv model at basere deres hjælp på, kæmpede videre med en idé om, at livserfaring var vigtig og formativ. Men uden nok forståelse af, hvordan ubehagelige erindringer transformeres til uønskede følelser og adfærd, kan deres anstrengelser ses som ukloge og hjælper ofte ikke, men blot betyder for deres klienter, en graven sig dybere ned i deres elendighed ved gentagelser og endeløse diskussioner.

 

Det var tilstanden indenfor velmenende hjælp ….. indtil fornylig.  Nu er DEEP her! Det er en gennembrydende teknologi, som jeg kun vurderer på andenpladsen i forhold til opdagelsen af underbevidstheden og dens stærke mekanismer. Det bringer historien betydeligt fremad. Gennem DEEP metoden lærer vi nøjagtigt, hvordan erfaringer internaliseres og hvorfor den medfølgende ”ladning” (negativ emotionel energi) er i stand til at tage styrende kontrol over personens sind.

 

Det viser sig, at svaret faktisk er ganske simpelt. Skønt resultatet af negative oplevelser er uønskede og umyndiggørende tanker, er disse tanker IKKE årsagen til problemet! Besværet opstår på grund af det fysiske slag i de samme oplevelser; kraften, eksekveringen (efforten), om du vil. Det er denne kraft eller fysiske overlast som holder de ubehagelige emotioner på plads og leder til forstyrrende og uvelkomne tanker.

 

At blot bruge processer eller forsøge at eliminere disse ”dårlige tanker”, er som regel ikke effektivt, fordi de underliggende mekanismer holder dem på plads og slet ikke kontaktes. Rolf Dane og hans forskningspartner Heidrun Beer har sammen udviklet en metode til at fjerne det, jeg netop kaldte psykisk vold. Dette frigør de negative emotioner og … bingo! … ren magi, alle de uønskede tanker kommer væltende ud som ved at fjerne en blokade i en vandkanal, og de forsvinder hurtigt ud af syne for aldrig at forstyrre klienten igen.

 

Personen ændres afgørende ved frigørelsen af det underbevidste sind. Så meget, at jeg i mine personlige skriverier kalder denne nye metode for Transformational Mind Dynamics, eller TMD forkortet (Sindets Transformatoriske Dynamik). Det er virkelig alt om dynamikkerne i sindet og det er virkelig transformatorisk når ting fra fortiden tydeligvis begynder at flytte på sig for derefter at smuldre væk!

 

Jeg har oplevet det, set det fungere og lært mig selv at praktisere det., så her taler jeg til dig om direkte oplevelse, ikke kun ud fra teori. Jeg er meget glad for at have lært denne nye fremgangsmåde; den har fuldstændig ændret min måde at håndtere et dysfunktionielt menneske på. Og ved du hvad, der er så skønt ved dette? Det er meget, meget let at gøre.

 

Nyt sprog
 

Der er et helt nyt frisk sprog, som vi har brug for at kortlægge dette nye territorie med. Mange af de begreber, som Dane og Beer fandt afgørende er ikke beskrevet før, eller de har kun i bedste fald opnået en tågeagtig forståelse og de er ikke blevet givet deres korrekte betydning.

 

Selve DEEP er et akronym der kommer fra Decisions (domme, dogmer, dekreter), Emotions, Energies eller Effort (kinetisk) og Personligheder eller Poler. Det går virkelig dybt ind i psyken. Den grundlæggende mekanik består i at energien eller kraften dækker over emotioner og gør deres kilde svær at spore. Emotionerne holder selv-begrænsende eller destruktive tanker på plads. Sidstnævnte er tilsyneladende det, som personen lider under, men tanker er rent faktisk uden substans, og burde ikke fordreje og beskadige en persons liv og levemåde.

 

Det er kraften der holder det hele på plads. Og det - hvilket er vigtigt – inkluderer psykisk kraft eller mental energi. Vi har alle prøvet at få noget til at ske med ”viljens” kraft, eller at få nogen til at gøre et eller andet (eller ikke at gøre det). Dette er psykisk energi som kan fordreje og skade og, som Dane og Beer har vist, det kan være lige så skadeligt som fysisk overlast.

 

Et andet nøglebegreb, som er afdækket af disse frygtindgydende forskere, handler om ledetråde eller veje, der løber i sindet og udgør et netværk af hændelser med utallige ”knuder” og signifikante vejkryds. Måske har du altid været mistænkelig overfor: At visse hændelser udstråler deres dårlige effekter udadtil, og roder op i andre lignende hændelser, hvilket får dig til at føle dig generelt ubehageligt tilpas eller udfordret. Det er lidt som musikalsk resonans – hvis du står tæt på et klaver og snakker vedvarende, vil instrumentet begynde at vibrere og lave hviskende lyde, idet din stemmes toneleje kopieres.

 

Dette begreb om mangesidede forbindelser er en overraskende revolution. Freud underviste os korrekt i, at tidligere er bedre. Han sagde at hændelser kommer i kæder med lignende forbundne hændelser. At gennemgå eller ”køre” en kædes hændelser reducerer dens slagkraft ved at fjerne ladning; det kalder han aflastning. Vi kalder det tråde, fordi de er mere indfiltrede end kæder indebærer. Plus at de kan filtres ud og kan blive brudt ganske let, hvis du kender den rigtige teknik!

 

Men nøglen var at finde det grundlæggende i tråden eller ”roden” – den tidligste hændelse – og udviske den. Så ville hele tråden ”blæse væk”. Det er meget ligesom at trække en plante op med roden; den visner og dør hurtigt. Vi underviser alle vore begyndende klienter i denne fremgangsmåde.

 

Men nu kan vi føre historien langt videre og få bedre resultater hurtigere. DEEP fremgangsmåden handler ikke om at hoppe frem og tilbage på en tråd og grave efter tidligere hændelser. Det handler snarere om grundigt at reducere effekten af hvert sammenstød i livet, udrydde kræfterne, handlingerne/impulserne, emotionerne, tankerne og beslutningerne, som hænger omkring den hændelse, der udspillede sig.

 

Vi bekymrer os faktisk ikke særligt meget om ”historien”, slet ikke. Den har været hoveddistraktionen, der blev introduceret af Freud og videreført af New Age gruppernes rådgivere og ”terapeuter”. Vi er blevet så vante til at lytte til at klienten/patienten fortæller os hvad der skete, at vi er kommet til at tro, at casen handler ene og alene om hvad der skete. Det er bare ikke sandt. Det handler om styrken i det der skete, og reaktionerne på det der skete, fange indkapslede emotioner, og opbygge lagvise selvødelæggende tanker og beslutninger - ovenpå den ubehagelige oplevelse.

 

Vi dræner de skadelige kræfter, som dermed frigør emotionerne, som frigør tanken som så tillader bedre beslutninger. Fremtiden ændrer sig, fordi vi genopstår forandrede, forfriskede, med ny bevidsthed og nye postulater til at lede vores fremtid med.

 

Når jeg bruger ordet effort eller handling/impuls/kraft, er det ikke begrænset til folk der slår på hinanden eller tæver næven ned i instrumentbrættet i bilen ved et biluheld. Hovedsageligt mener jeg psykisk kraft eller impuls. I sindet, når vi interagerer med andre og forsøger at kontrollere mekanikkerne i denne interageren, ved at intendere at personen skal gøre noget, som vi ønsker eller omvendt, prøver at undgå noget vi ikke ønsker. De to grundliggende energiflows er at trække til (trækkestråle) og skubbe væk (skubbe-stråle).

For eksempel, hvis du nogensinde har været med til at et forhold gik i stykker, vil du være bevidst om, at en af parterne mentalt skubber den anden væk, medens den uheldige klynger sig fast, dvs., bruger en trækkestråle strategi.

 

Men der kunne være en handling (effort=, at holde situationen stille, for at ryste noget løs eller simpelthen holde ud. Vi kalder disse energivibrationer for situationens ”kinetik”. Dette er de sande dynamiske elementer i det mentale landskab; deraf begrebet Sindets Transformationsdynamikker. (Transformational Mind Dynamics).

 

Nøglesammenhænge
 

Jeg har ikke noget ønske om at nedgøre evnerne og metodikkerne hos Dane og Beer, når jeg pointerer den historiske sammenhæng i deres bemærkelsesværdige opdagelser. Sandheden er, at Freud og Breuer klart beskriver, i Studiet af Hysteri, vigtigheden af at kontakte dynamikkerne ved en case, energierne, efforten (handlingerne/kræfterne). Det viser sig at være afgørende.

 

En af deres cases – moderen til et sygt barn, der endelig var faldet i søvn – var så fokuseret på at være stille (efforten/anstrengelsen ikke at bevæge sig) at det derefter opstod en psykose. Det havde ikke nogen effekt, at hun fortalte om hændelsen igen og igen. Kun ved at fjerne den intense anstrengelse (effort) hun gjorde, for at holde sig stille, lettede problemet. (Note: Frigørelse af effort gøres uden ord.)

I et andet tilfælde hvor en meget intelligent mand var til stede, da hans bror fik et sammenvokset hofteled frigjort under bedøvelse. I det øjeblik leddet gav efter, med et knæk, følte han en voldsom smerte i sit eget hofteled, som varede ved i næsten et år. Og igen blev problemet ikke løst ved almindelig snak om det, men ved at kontakte og ”genopleve” den voldsomme kraft, der sad i denne usædvanlige erindring.

 

Freud og Breuer gør pinefuldt meget ud af at pointere, at den hårdtslående psykiske proces som fandt sted oprindeligt, skal gentages (genopleves) så levende som muligt. Den fysiske stimulus – kraften – skal bringes tilbage til dens status nascendi (fødselsøjeblik) og genskabes en gang til i fuld styrke og derefter forsvinde for altid.

 

DEEP Clearing er så vidt jeg ved, den eneste sikre og fuldt ud udforskede metode, til at opnå dette ønskværdige resultat. Ellers finder genopretning kun sted sjældent og tilfældigt.

 

Andre Involverede
 

Men det handler ikke kun om eget synspunkt. Dane og Beer har udviklet en meget omfattende teknik som også tager sig af følelserne og reaktionerne hos andre, der er involverede sammen med os, i vore aktiviteter. ”Ingen mand er en ø” som digteren John Donne (1572 – 1631) så berømt udtrykte. ”Send aldrig nogen for at finde ud af hvem klokkerne ringer for; de ringer for dig….” Det er din begravelse så vel som de andre dødes. Vi er alle sammen med i det sammen! Ingenting sker for dig som ikke også sker for mig, dine forældre, for den lokale drengeklub, for puddelhunden. Alle er med i det.

 

Men dette er imidlertid mere end poetiske luner. Hvis folk bare forstod, at deres handlinger sender en flod af energi ud fra epicentret, hvilket har effekt på alle omgivelserne, så ville de måske opføre sig bedre overfor hinanden. I min bog ”Medicine Beyond” taler jeg om det arbejde, der blev udført af videnskabsmanden Pierre Paul Sauvin, som var elektronikekspert fra New Jersey. Han påviste, at planter som var forbundet til elektroniske detektorer reagerede hurtigt, når han som et eksperiment, skadede sig selv. Og også på nøjagtigt det tidspunkt, hvor han have en seksuel orgasme med sin kæreste i en skov over 100 km væk, sendte planten nålene på instrumenterne helt ud af skalaen!

 

I dæmpede toner tænker vi på, hvad dette fortæller os om planter. Men tænk også på…. Hvad siger det om os selv? At tanker i vore hoveder og energier i vores kroppe stråler udad, hundrede km eller mere og kan opfattes af enhver sensitiv detektor! Dette inkluderer andre levende skabninger og mennesker.

 

Så det er ikke overraskende, at ting der sker for os og på grund af os, har en effekt på andre omkring os. De er ikke kun tilskuere; de er også spillere. Vi havde en indvirkning på dem; men DE INDVIRKER PÅ OS. Det er ligesom et ekko; det er vores stemme der råber, men ekkoet kommer lige tilbage til os. Og lydene slås en hel del tilbage fra omgivelserne, før de til sidst svinder væk. Det er forbavsende at andre skoler for vækst og udvikling ikke tager disse inter-personlige dynamikker mere seriøst.

 

I DEEP’s praksis får vi vores villige klient til at indtage andres synspunkter, først antagonistens eller oppositionen. Hvad følte voldtægtsmanden i det øjeblik, hvor han foretog det brutale overfald? Hvad i Himlens navn tænkte han på, da hun gik ud af døren? Hvorfor talte mor altid til mig på den måde?

 

Det mærkelige er, at det ser ud til, at vi godt ved det! Hvis du indtager den dominerende ægtemands synspunkt, den uduelige chef på arbejde, idioten der stjal din første kæreste, og finder hans emotioner, handlinger/impulser og de katastrofale tankemæssige beregninger han sloges imod, er du pludselig frigjort og renset for noget du ikke engang troede var dit! Det er vidunderligt at opleve.

 

Ved at få klienten til at se de store hændelser i livet gennem andres øjne, og med andres følelser, får vi en langt dybere indsigt i det vi, som en vittighed, kalder livet.

 

Det bygger medfølelse. Det bygger visdom. Vi vokser enormt af statur, når vi endeligt lærer tolerance og tilgivelse. Til sidt kommer vi til at forstå det, som John Donne sagde så smukt, at vi er alle i det her sammen! Sagen er, at problemet endda kan starte med en anden og vi går lige ind i det og bliver hængende, som en flue der bliver hængende på et klistret bånd. Tilfældet med manden som tog sin broders hoftesmerte, er et graverende eksempel på denne mekanisme.

 

Jeg ønsker Rolf Dane og Heidrun Beer alt mulig succes med deres aktiviteter og videre udforskning. Til læseren kan jeg ikke anbefale denne nye videnskab om sindet og livet kraftigt nok. Det er noget jeg altid har drømt om ville være ”derude”, selv som nysgerrig lægestuderende. Endeligt er det virkelighed…

 

Dette er en fin og fascinerende bog, meget velskrevet, hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt da engelsk ikke er Rolf’s modersmål.

 

Dr. Keith Scott-Mumby
MD, MB ChB, HMD, PhD

 

 

DEEP Information  --  DEEP Bog  --  DEEP Video'er  --  Vidnesbyrd om DEEP  --  DEEP Services  --  DEEP Workshops  --  DEEP Uddannelse

DEEP Kursus Materialer (Engelsk)

  Hjem  --  Om os  --  Kontakt os  --  Spørg om Services  --  Spørg om Workshops  --  Spørg om Uddannelse og Kurser

 

 

Hit Counter

 

Last Edited: 04.06.2017